Test angleščine

Sterlingov test angleščine je natančen in množično uporabljan. Rešite test in hitro boste izvedeli vaše osebne rezultate.

100 kratkih vprašanj = 20-30 minut. Odgovarjajte hitro – pogosto je pravilen prvi odgovor. Ne ugibajte odgovorov.

Za posredovanje rezultatov potrebujemo nekaj vaših osebnih in kontaktnih informacij. Prosimo, navedite pravilne in popolne podatke, sicer vam rezultatov ne moremo poslati.